"Keramikers flåte". Antatt på NK's årsutstilling "Kunsthåndverk 2016"

Om «Keramikers flåte»     «Keramikers flåte» er et verk/installasjonbygd opp av gjenstander fra mitt eget verksted. Gjenstander som omgir meg og/eller brukes når jeg er på jobb, og som har samlet seg opp over mange år som kunsthåndverker. Et hvert verksted, også keramikkverkstedet har sin egen estetikk, visuelt, men også ved lukt og lyd, og en egen materialitet. En utviklet følelse for alle gjenstanders materialitet ligger i verkets uttrykk. Det er bl.a. gjenstander i installasjonen som brukes i forbindelse med rakubrenninger, og manvil derfor også kunne kjenne lukten av røyk og tjære.  Lydopptak fra verkstedet er en del av installasjonen. Til det har jeg hentet inn bistand av musiker Torbjørn Solbakken. På samme måte som jeg bearbeider og manipulerer leira, har han gjort opptak av lyder fra verkstedet mens jeg jobber, og bearbeidet og satt sammen disse, til en komposisjon som svinger fra det gjenkjennelige til det abstrakte. Solbakken sier følgende om prosessen.   «Utrustet med en lydopptaker var jeg sammen med Dag når han jobbet i sitt studio og fikk «fanget» et rikt spekter av lyder, alt fra en brusende elv, krakeleringslyder under brenninger, arbeid med leira og heftig fresende ovn. Den ferdige lyden til Keramikers flåte er en miks av autentiske og bearbeidede lyder fra prosessen.»    For meg henspeiler ordet flåte , på assosiasjoner som reise (livsreise), det å tørre legge utpå , usikkerheten som ligger i det å være kunstner, både i den skapende prosess, men også når det gjelder økonomi,  anerkjennelse osv. Vil denne flåten holde?  Itillegg også følelsen av frihet, den deilig utrygge og nesten forbudte frihet. Som flåten vi lagde som barn ved den store innsjøen.    

Om «Keramikers flåte»

«Keramikers flåte» er et verk/installasjonbygd opp av gjenstander fra mitt eget verksted. Gjenstander som omgir meg og/eller brukes når jeg er på jobb, og som har samlet seg opp over mange år som kunsthåndverker. Et hvert verksted, også keramikkverkstedet har sin egen estetikk, visuelt, men også ved lukt og lyd, og en egen materialitet. En utviklet følelse for alle gjenstanders materialitet ligger i verkets uttrykk. Det er bl.a. gjenstander i installasjonen som brukes i forbindelse med rakubrenninger, og manvil derfor også kunne kjenne lukten av røyk og tjære.  Lydopptak fra verkstedet er en del av installasjonen. Til det har jeg hentet inn bistand av musiker Torbjørn Solbakken. På samme måte som jeg bearbeider og manipulerer leira, har han gjort opptak av lyder fra verkstedet mens jeg jobber, og bearbeidet og satt sammen disse, til en komposisjon som svinger fra det gjenkjennelige til det abstrakte. Solbakken sier følgende om prosessen. «Utrustet med en lydopptaker var jeg sammen med Dag når han jobbet i sitt studio og fikk «fanget» et rikt spekter av lyder, alt fra en brusende elv, krakeleringslyder under brenninger, arbeid med leira og heftig fresende ovn. Den ferdige lyden til Keramikers flåte er en miks av autentiske og bearbeidede lyder fra prosessen.»

For meg henspeiler ordet flåte , på assosiasjoner som reise (livsreise), det å tørre legge utpå , usikkerheten som ligger i det å være kunstner, både i den skapende prosess, men også når det gjelder økonomi,  anerkjennelse osv. Vil denne flåten holde?  Itillegg også følelsen av frihet, den deilig utrygge og nesten forbudte frihet. Som flåten vi lagde som barn ved den store innsjøen.

 

Arne er med til Oslo i dag for å hente leire. Han  sier han har vondt i ryggen,  og må be om å slippe å hjelpe til med bæringa. Kom brått på det med ryggen, tenker jeg, men det skjer jo det med rygger av og til. Det går bra, det, Arne, jeg tar det sjøl.